Viziune

Viziunea politică a Uniunii Salvați Basarabia este Reunirea Republicii Moldova cu România. USB este un partid unionist, care crede că obiectivele cele mai importante ale cetățenilor Republicii Moldova — libertate, demnitate, prosperitate, securitate — pot fi atinse prin Reunirea cu România, patria tuturor românilor.

Reunirea nu este nici de stânga nici de dreapta. Odată realizată, ea va conferi, în mod egal, avantaje și electoratului „de dreapta” și electoratului „de stânga” din republică.

USB este împotriva oricărui viziuni reducționiste care asociază Reunirea cu „partidele «de dreapta»” sau cu „electoratul «pro-românesc»”. Reunirea se adresează tuturor și este pentru fiecare în parte. Aparent paradoxal, dar cei care vor beneficia cel mai mult în urma Reunirii sunt tocmai cea care astăzi constituie electorate așa zis „de stânga” din republică.

Ca partid cu viziune unionistă, USB se va adresa, deopotrivă, prin discursuri specifice, ambelor tipuri de electorate, respectiv tuturor cetățenilor R. Moldova, indiferent de limba vorbită sau orientarea politică.

În termeni ideologici, doctrina USB pivotează în jurul a trei repere fundamentale:

  • identitatea (apartenența etno-lingvistică la Națiunea Română);
  • familia (familia tradițională);
  • credința (credința creștin ortodoxă).

Adeziunea la aceste valori nu înseamnă în niciun caz intoleranță sau negarea drepturilor fundamentale ale omului.